Gå til innhold

Hva vi gjør

På denne siden finner du eksempler på Dialogs kompetanseområder og eksempler på aktuelle programmer. Vi leverer salgskurs, lederprogrammer og rådgivning innenfor salg, ledelse og markedsstrategi. Kontakt oss for en samtale om din bedrift har behov vi kan bidra i.

Målstyring

Prinsippene for målstyring er enkle:
1) Initiere en målavklaring internt, 2) Konkretiser målet (realistisk, tidsbestemt og kvantifisert ), 3) kommuniser målet til alle som kan være med å påvirke og 4) følg opp tiltak og resultater underveis – drøft effekter og nye tiltak.
Utfordringen og det som kommer til å gi suksess er hvordan lederen definerer sin lederstil. Behovet for endring er retningsgivende. Deretter hvordan lederen legger opp prosessen internt med å sørge for at alle i selskapet jobber begeistret for målstyringsprinsippene.

Ledelse av utvikling, endringsledelse

Bedrifter har ofte ambisjoner om vekst og økt konkurransekraft. Bedrifter blir ofte utfordret av omverden, markedet, konkurrenter til å endre seg og bli enda bedre. Ledelse av slik en endring setter egne krav til lederne. Det å ha fokus på ”daglig drift” og utvikling – samtidig, er krevende. Vi vet hvilke utfordringer som ofte møter ledere og bedrifter i slike situasjoner og har prinsippene klare – til gjennomgang og drøftelse med våre kunder.

Salg B2B – Key Account Management

Utvikling av et kundeforhold ”bedrift til bedrift” er et spennende fagområde og setter store krav til selgeren. Det er ofte en langsiktig prosess å styre, fra ”kundeide/prospekt” – presentasjon/innsalg av et oppdrag – utvikling av kundeforholde/omfanget av det vi tilbyr – til; et strategisk samarbeid mellom ”kundebedriften og leverandørbedriften”. Krav til selgeren innsats og forståelse i de ulike fasene er avgjørende og målrettet og systematisk innsats nødvendig.

Lederprogram

Ledere som vet alt og kan alt – bedre enn alle andre, er sjelden i dag. Og hvis det hadde vært sant, er det en optimal løsning? Ledere i dag har medarbeidere med kapasitet og spisskompetanse, kompetanse høyere enn lederen på noen fagområder. Hvordan lede, utvikle og motivere disse – samtidig som man leder medarbeidere som trenger tettere oppfølging og veiledning. Våre lederprogram bidrar til bevissthet rundt utfordringer og muligheter i ledelse og å gjøre konkrete tiltak. Samtidig som lederne deltar i våre utviklingsprogram, jobber de aktivt med egen ledelse og resultater i sin bedrift og sitt teamet.

 

Vinnerlag: Motivasjon og samarbeid

Det er en faktor som skiller seg ut, og som er tydelig tilstede i de team som virkelig presterer på høyt nivå. Felles mål, flinke medarbeidere – som kjenner hverandre styrker og svakheter, tydelig ledelse, begeistring for det som er teamets mål og oppgaver . . . er fundamentet. Er du klar for det som virkelig utløser teamresultatet?

Vi jobber med team – som har ambisjoner. Vi bidrar til å innarbeide ting i teamkulturen som gir resultater, både på motivasjon og prestasjon.

Et produkt til i handlekurven!

Gode butikkselgere ønsker å bli enda bedre. I dette programmet blir de det! Gode salgssamtaler, mer pluss-salg og aktiv mersalgsholdninger gir resultater. Dialog gjennomfører et salgsprogram som skaper en aktiv butikk, større engasjement og resultatskapende samarbeid mellom alle butikkmedarbeiderne. Programmet inneholder også en bolk for butikkledere.

Butikklederskolen

Hva er butikklederskolen? Butikklederskolen er et praktisk intensivprogram som over 3 x 3 timer gir butikkledere konkrete verktøy for tydelig salgsøkning. Programmet gir butikklederen solide redskaper for å fylle sin rolle som leder gjennom å motivere, inspirere og lære opp sine butikkmedarbeidere i selgende kundearbeid. Butikklederens får materiell som gjør rollen som leder av et offensivt salgsteam enda tydeligere. Hva er ikke butikklederskolen? Programmet er ikke et omfattende, teoretisk program om omfattende ledermodeller eller nye amerikanske begreper med piler og sirkler.


Samspill og salg i flere kanaler

Hvor er våre kunder, hvordan handler våre kunder, hvordan ønsker våre kunder å handle med oss? Mangfoldet i salgs- og markedsføringskanaler blir større og større, og det blir stadig mer krevende å navigere i dette landskapet. Utfordringen mange møter er at man mister kontroll på priser, produktinfo, sortiment, kampanjer, grafisk uttryk med mer. Dialog hjelper deg med å sette fokus og ta kontroll over prosessene!


Strategi for web og sosiale medier

Dialog tar utgangspunkt i helhetlig markedsstrategi og organisasjonens egenart når vi utvikler strategier for web og sosiale medier. «Ikke», er også en strategi – og vi er ikke redd for å si hva du ikke bør gjøre. Sammen med kunden jobber vi med hvordan digitale plattformer kan benyttes i markedsføring, salg og kundeservice slik at du kan oppnå økt salg og effektivitet.

Reklamer
%d bloggere like this: