Gå til innhold
22. februar 2012 / Stian

Litt frykt fremmer vel bare prestasjonene?

En erfaren leder delte sine erfaringer med oss på et lederseminar. Når han skulle fortelle hva som kjennetegnet hans lederadferd, så fortalte han at han satt lite inne på kontoret sitt. Han brukte lite tid på å sitte å tenke foran PC’n. Han tilbrakte mye tid ute blant fagpersoner som han hadde lederansvar for. Dette begrunnet han blant annet med at de var flinkere enn han, og dersom han skulle ta gode beslutninger, måte han få begrunnelser og sammenhenger fra fagfolkene. «De har svært ofte mer innsikt enn meg, så min jobb blir å trekke ut det beste fra flere gode fagfolks innspill.»

Lederen prekte på at begeistring og engasjement i beslutningene var en sterk trivselsfaktor. Involvering og entusiasme ble vurdert som sterkere drivkrefter enn kontroll og fryktbasert ledelse.

Vi spurte om ikke litt frykt kunne fremme prestasjoner og skape driv forover?

Men lederen hadde ingen slik erfaringer. Han mente at frykt og utrygghet over tid alltid ville påvirke kulturen negativt. Han mente at det ville skape mindre samarbeid, mindre entusiasme og lavere engasjementet i nødvendige forbedrings-og utviklingsprosesser. Han mente også at frykt over tid også kunne lede til høyere sykefravær.

Hans anbefalte medisin var tydelig ledelse, mye informasjon og velbegrunnede beslutninger – når målet var å skape gode resultater.

Reklamer
%d bloggere like this: