Gå til innhold
15. oktober 2011 / Stian

Vi ønsker at du skal lede oss – ikke jobbe deg i hjel!

Ja, vi er imponert over arbeidskapasiteten din. Vi ser at du arbeider svært mye og at du er en av de beste fagpersonene bedriften har. Vi har sett at du er blant de første på jobb – og blant de siste som går hjem. Vi vet at du ”tilpasset” ferien din i sommer for at du kunne avslutte et viktig prosjekt. Vi har hørt at du har med deg arbeid hjem hver helg. Problemet vårt er at du er vår leder – og vi vil bli ledet! Vi savner ledelse.

For tiden er det slik at du ikke ”har tid” til oss – fordi arbeidsoppgaver som er avhengig av deg kommer først. Du utsetter våre avtalte personalmøter. Du flytter på våre medarbeidersamtaler. Du følger ikke opp våre samarbeidsprosjekter. Når vi trenger din veiledning og dine vurderinger – ja, da er du ikke tilstede. Nei – vi tror ikke at du unngår oss – men vi tror du er i ferd med å jobbe deg i hjel. Og hvis du lykkes med det, så får vi ny leder. Men vi vil ha deg!

Når du først avsetter tid til oss og vi har våre samarbeidsmøter; så virker du anspent og ”travel”. De planene som vi sammen lager i vår avdeling blir både offensive og inspirerende. Vi tar tak og setter i gang. Men så oppdager vi altfor ofte at du ”ikke har hatt tid” til å legge forholdene til rette, til å vurdere de nye arbeidsverktøyene, du har ”ikke kunnet prioritere” de møtene du skulle gjennomføre med ”mulige” nye samarbeidspartnerne, osv. Du har rett og slett ikke tatt deg tid til å gjøre de oppgavene du selv tok ansvaret for. Da blir vi så demotiverte. Selv om vi ”forstår” dine gode forklaringer på hvorfor.. Men vi ønsker ikke å ”forstå” – vi ønsker å bli ledet av deg i et offensivt samarbeid. Vi vil gjennomføre avdelingens avtalte planer med suksess – sammen med deg!

Vi på avdelingen ser at du er en av de mest arbeidsomme medarbeiderne i hele bedriften. La oss si at du er har en arbeidskapasitet over det normale; for eksempel 110 %. Nei, forresten, for deg sier vi 125 %! Det er meget bra. Men hvis du ledet oss mer direkte, ga oss den veiledning, inspirasjon og oppfølging som vi ønsker; … og i tillegg gjennomførte våre avtalte avdelingsmøter og medarbeidersamtaler; … og du delegerte flere oppgaver til oss (slik du har sagt i over 2 år at du har planer om å gjøre) … og delte noe av din kompetanse med oss; slik at vi ble enda bedre faglig skolert – ja, da ville vår motivasjon stige betydelig.

Hvis du bestemte deg for disse forandringene – som vi i fellesskap kunne ta ansvaret for gjennomføringen av – så tror vi at du ville bidra til at hver enkelt av oss i avdelingen ville bli 20 % bedre. Det betyr at 20 % forbedring X ”mange” medarbeidere – det er mye, det. Faktisk mye mer en din ”overkapasitet” på 25 %. Så i tillegg til å gi oss alle bedre arbeidsforhold – så ville effektiviteten øke.

Vi vet at du er svært dyktig faglig. Vi vet at du er en dyktig leder. Vi håper at du vil bruke din lederstilling til å gjøre oss til enda bedre fagpersoner. Vi er klare til å bli motivert av deg. Kom igjen. Jobb mindre – led mer!

Reklamer
%d bloggere like this: