Gå til innhold
5. oktober 2011 / Stian

Store forbedringsmuligheter. Tar du initiativet?

Hva gjør du som leder – eller hva gjør lederen din?

DN referer til en lederundersøkelse foretatt av Norges Handelshøyskole. Resultatene fra undersøkelsen gir mange muligheter for refleksjoner, undring – og kanskje noen tiltak.

Undersøkelsen er gjennomført ved at både lederne og deres underordnede er forelagt de samme påstandene om ledernes innsats og tiltak. Her er tre av påstandene og svarene fra denne undersøkelsen.

Påstand: ”Lederen har jevnlige samtaler med medarbeiderne”
Leder: 56 % svarer ja
Underordnet: 32 % svarer ja

Påstand: ”Lederen anerkjenner og roser godt arbeid”
Leder : 88 % svarer ja
Underordnet: 63 % svarer ja

Påstand: ”Lederen tar tak i situasjonen når jobben ikke er utført tilfredsstillende”
Leder: 66 % svarer ja
Underordnet: 27 % svarer ja

Hva skyldes dette avviket mellom ledernes syn på egen innsats og de underordnedes opplevelse av lederskapet? Bør ikke dette være grunnlag for en interessant vurdering i bedriften? Hvilke tiltak kan ”partene” i felleskap komme frem til? Hvem tar initiativet til en forbedringsprosess på dette området? Blir det deg?

Hvilken lederkompetanse ønsker du deg?

Vi har skrevet det før – og har fått nok en bekreftelse på at det fortjener oppmerksomhet: For en leder er utøvelse av lederskap viktigere enn fag. Denne undersøkelsen fra NHH peker på flere spennende temaer i samme retning.

Vår erfaring i Dialog har i alle år bekreftet av bedriftens medarbeidere ønsker at lederne skal sette fokus på aktivt lederskap på bekostning av lederens fokus på egen faglige kompetanse. Undersøkelsen fra NHH bekrefter at også lederne mener dette.

I undersøkelsen blir norske ledere bedt om å gi sin egen vurdering av hvilken kompetanse de mener at de selv har størst behov for. Resultatet er slik.

Kompetanse

  • Forståelse for konflikter – 75 %
  • Forståelse av hvordan egen væremåte innvirker på andre – 70 %
  • Håndtering av endringsprosesser – 70 %
  • Videreutdanning i eget fagområde – 53 %

På disse sentrale områdene har altså medarbeidere og ledere samme interesse, da burde mulighetene for en positiv utvikling være gode! Særlig for involverende ledere og offensive medarbeidere.

Har du kommentarer – så send oss en mail!


Reklamer
%d bloggere like this: